Andre Dieteren

Curriculum vitae

Geboren 18 februari 1943 te Schinnen (NL), woont en werkt op de Hommerterweg 1, 6365 AB Schinnen.

Opleiding

1959 -1963 Stadsacademie voor Toe­gepaste Kunsten Maastricht, afdeling monumentaal

1963 -1968 Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling schilderen-tekenen

Prijzen

1965 ‘een Signoor’, Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen

1967 ‘Familie Oppenheimer’, Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen

1972 Reisbeurs CRM

1975 Stipendium CRM

Docentschap

Van 1986 tot 2001, als docent verbonden aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, afdeling autonoom

Solotentoonstellingen

1970 Galerie Biesj, Amsterdam

1971 Galerie Biesj, Amsterdam

1971 Kritzraedthuis, Sittard

1973 Galerij De Zwarte Panter, Antwerpen B.

1975 Galerij De Zwarte Panter, Antwerpen B.

1975 Cultureel Centrum, Venlo

1975 Bestuurscentrum, Brunssum

1977 Bonnefantenmuseum, Maastricht

1979 Gallery Buchmann, Kapellen / Antwerpen B.

1980 Stadhuis, Heerlen

1980 Cultureel Centrum, Venlo

1981 Bibliotheek, Schinnen

1984 Galerie Wanda Reiff, Hulsberg

1985 Galerie Wanda Reiff, Hulsberg

1986 Museum van Bommel van Dam, Venlo

1987 Bouwfonds Nederlandse Gemeen­ten, Hoevelaken

1988 ICC -Internationaal Cultureel Centrum-, Antwerpen B.

1988 Genootschap Kunstliefde, Utrecht

1989 HEAO, Sittard;

1989 Budé, Amstenrade

1995 Stedelijk Museum, Roermond

1997 Musée Arthur Rimbaud/Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières. Fr.

1998 Provinciehuis, Maastricht

1998 Hoofdkantoor DSM, Heerlen

1999 Natuurmuseum, Rotterdam

2001 Elzenveld -St. Jorispand-, Antwerpen B.

2008 Museum van Bommel van Dam, Venlo

2012 Kunstverein Reutlingen D.

Groepstentoonstellingen

1968 Cultureel Centrum ‘de Aemstelle’, Amstelveen

1970 Gasten uit Limburg, Ursulakerk, Warmenhuizen

1970 Openingstentoonstelling, Galerij de Zwarte Panter, Antwerpen

1971 ‘Kunst in Limburg’, Cul­tureel Centrum, Venlo

1972 ‘Grafiek 1972’, Cultu­reel Centrum, Venlo De Krabbedans, Eindhoven De Vaart, Hilversum

1973 ‘NL Kunst uit Nederlands Limburg’, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Ant­werpen

1974 ‘36 Graphiker aus den Niederlanden’, tournee Duitsland

1975 ‘Grafiek uit Limburg’, Krakau

1975 ‘Winteraus­stellung’, Kunstpallast Ehrenhof, Düsseldorf

1976 ‘75 jaar Kunst in Limburg’, Cultureel Centrum / Museum van Bommel van Dam, Venlo  

1976 ‘Grafiek in Limburg’, reizende grafiektentoonstel­ling

1977 ‘Glasgow-Limburg’, grafiek, uitwisselingstentoonstelling

1978  Groepsexpositie ‘de Doom’, Heerlen

1978 ‘Limburgse Schilders’, Kasteel Middachten, Rheden

1979 ‘Limburgse Schilders’, Limburgs Dagblad, Heerlen / Muziekschool, Sittard

1981 ‘Grafiek 1981’, Cultureel Centrum, Venlo De Krabbedans, Eindhoven De Vaart, Hil­versum

1983  Grafiek groepstentoonstelling met Limburgse Kunstenaars, Galerie Wanda Reiff, Hulsberg

1983  Stocktentoonstelling, Galerie Wanda Reiff, Hulsberg

1983  Boekenweekmanifestatie, Kasteel Oost, Valkenburg

1984  Groepsexpositie, Galerie Wanda Reiff, Maastricht

1988 ‘Ad Mosam’, houtskooltekeningen, Provinciehuis, Maastricht

1988 ‘Asparagus, Asparagus’, Museum Van Bommel Van Dam, Venlo

1997 ‘Triptych’, Museum van Bommel van Dam, Venlo

1997 ‘20 jaar in de Bonnefant’, Bonnefantenmuseum, Maastricht

1999 ‘100 x Art Corner’, DSM, Heerlen

2002 ‘DSM Art Collection’, Glaspaleis, Heerlen

2005 ‘Arthur Rimbaud in Woord en Beeld’, Kunst op de Campus, Universiteit, Antwerpen

2011 ‘Live – Ateliers’ Museum van Bommel van Dam Venlo Bep Scheeren en André Dieteren-Tweeklank-

2014‘ Limburgs Finest’ Museum van Bommel van Dam Venlo

2014‘ Nieuw, Nieuwer, Nieuwst 3, Van Bommel van Dam Museum, Venlo

2015‘ Land, licht, lucht en water, Museum van Bommel van Dam, Venlo

2016-2017‘ Nothing if not beautiful (in the city), Museum van Bommel van Dam Venlo

Werk opgenomen in boeken / Catalogi

1971 ‘Kunst in Limburg’, Cultureel Centrum, 

           Venlo

1973 ‘NL Kunst uit Nederlands Limburg’, 

           Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen,

1973 ’36 Graphiker aus den Niederlanden’, 

           Gemeente Venlo

1975 ‘Grafika z Limburgii’, catalogus, Galeria Pryzmat, Krakau  

           ‘Winterausstellung’, Kunstpallast Ehrenhof, Düsseldorf

1975 ‘3 kunstenaars’, André Dieteren, Jos Kerf, en Margriet Rood,

           Cultureel Centrum, Venlo

1977 ‘Graphic Art from Limburg’,

           Cultureel Centrum, Venlo

1979 ‘Limburgse Schilders’,

           uitgeverij Inter-Limburg Heerlen / Genk

1979 ‘André Dieteren’,

           gallery Buchmann, Kapellen / Antwerpen

1984 ‘Ilse Frankenthal-Hinrichsen’

           galerie d’r Brikke Oave, Brunssum

1985 ‘Een keuze uit de verzameling’,

           Museum van Bommel van Dam, Venlo

1988 ‘Ad Mosam’, Provinciehuis,

           Maastricht.

1988 ‘Asparagus, Asparagus’,

          Museum van Bommel van Dam, Venlo

1997 ’20 jaar in de Bonnefant’,

           in de Bonnefant, Banholt

1997 ‘Triptych’,

           Museum van Bommel van Dam, Venlo

1999 ‘100 x Art Corner’,

           DSM, Heerlen

2002 ‘DSM Art Collection,

           DSM Heerlen

2005 ‘Collectie Catalogus 2005’,

           Museum van Bommel van Dam, Venlo

2011 ‘Een selectie uit 40 jaar verzamelen’

           Museum van Bommel van Dam

2011 ‘Een gouvernement met kunst’

           Provincie Limburg

2011 ‘Kunst in het AZM-2

          Maastricht  UMC +

Speciale uitgaven

1990 ‘Naar Helle varen’, Pierre van Soest 60, In de Bonnefant, Banholt

1991 ‘Brandkoren. Honingdauw’,  Marc Reugebrink, Zwarte Reeks, uitgave Herik Landgraaf

1993 ‘Zuidwal – Southwall’, Hans van de Waarsenburg / André Dieteren, bibliofiele uitgave, In de Bonnefant, Banholt

1999 ‘Jaarverslag Pensioenfonds PVM’, uitgave PVM, Heerlen

1999 ‘Het perfecte licht’, Frans Budé, uitgave Scorpio, Eckelrade

2005 ‘Men raakt elkaar geruisloos aan’, Frans Budé 60, uitgave Rosbeek Books, Nuth

2008 ‘Cor Rosbeek’/Een leven in druk’ Drukkerij Rosbeek Nuth

2011 ‘Echo van de twintigste eeuw’ Ensemble Contraint (1979-1999) Huis Clos Rimburg

Publicaties

1977  Willem K. Coumans ‘Het schildersverdriet van

          André Dieteren’

          Bonnefantenmuseum, Maastricht               

1980  Pieter Defesche

          ‘Subjectiviteiten 1978 -1980’,

          Stadhuis Heerlen

1986  Wiel Kusters ‘Voor de Leeuwenpoort’

          Museum Van Bommel van Dam, Venlo

1995  Frans Budé,

         ‘Tekens van aandacht’,        

          Stedelijk Museum Roermond

1997  Freddy Decreus/ Ernest van Buynder,

          ‘Le son de la couleur’ / ‘De klank van kleur’,  

           Musée Arthur Rimbaud/

           Musée de l’Ardenne, Charleville-Mezieres Fr.

1997 ’ Hans van de Waarsenburg samenwerking van

          ‘Tegenstroom / Contre-courant’, bibliofiele uitgave

           In de Bonnefant, Banholt

2008   Rick Vercauteren,

          ‘Het dwarse zoeken’ van André Dieteren’,

           Inge Braeckman,

           ‘Composties van de verinnerlijkte stem’

           Museum van Bommel van Dam, Venlo

2014      Limburgs Finest # 1

Werk in collecties

Collectie Museum Van Bommel Van Dam, Venlo

Collectie Banque de Paris, Brussel

Collectie Buchmann, Kapellen / Antwerpen

Collectie Bouwfonds Limburgse Gemeenten, Geleen

Collectie Gemeente Schinnen

Collectie Universiteit Nijmegen

Collectie Musée Arthur Rimbaud, Charleville–Mézières

Collectie Elzenveld Antwerpen

Collectie Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Hoevelaken

Collectie ABP, Heerlen

Collectie DSM, Heerlen

Collectie R&M, Maastricht

Collectie Woonpunt Limburg

Collectie Provincie Limburg Maastricht

Collectie AVG Waternet Amsterdam

Collectie AZM Maastricht

Collectie Atrium Heerlen

Diverse particuliere collecties in binnen- en buitenland